Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

Veda a výskum

Spoločnosť INGENIUM Slovakia sa venuje vedeckovýskumnej práci v odbore duševného vlastníctva a informačných a komunikačných technológií. Zameriavame sa na všetky aspekty tohto rýchlo sa rozvíjajúceho odvetvia. Spracujeme analýzy, stanoviská, odborné názory na Vami vybranú tému.