Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

Prednášky a školenia

Naša spoločnosť Vám môže zabezpečiť školenia a prednášky v zásade zo všetkých oblastí práva. Špecializujeme sa však najmä na autorské práva, práva súvisiace s autorským právom, priemyselné práva vrátane známkového práva, právo informačných a komunikačných technológií, internetové právo, ochranu osobných údajov, problematiku doménových mien a ďalšie oblasti z tzv. IP&ICT law.

V prípade záujmu o prednášku z inej oblasti práva nás však neváhajte tiež kontaktovať.

Bližšie informácie o pripravovaných akciách a „eventoch“ nájdete v časti Podujatia.