Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

Kreatívny priemysel

Hudba, filmy, vizuálne umenie, literatúra, dizajn atď. - kreatívny priemysel vo všetkých jeho podobách a formách. INGENIUM Slovakia sa venuje nielen poradenstvu v tejto oblasti, ale aj agentúrnej činnosti. Pokiaľ ste autorom alebo iným nositeľom práv a neviete, ako vykonávať svoje práva individuálne, obráťte sa na nás a my vo Vašom mene zrealizujeme všetky potrebné kroky.

Bližšie k problematike kreatívneho priemyslu na Slovensku si pozrite Východiská stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike, ktoré dňa 24.3.2014 schválila Rada vlády pre kultúru.

ZAPOJTE SA DO PRIESKUMU o stave kreatívneho priemyslu na Slovensku v rámci projektu RIUS II (v termíne od 1.8. do 22.8.2014).