Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

IKT a kyberpriestor

Informačné a komunikačné technológie a problematika duševného vlastníctva spolu veľmi úzko súvisia. Elektronicky obchod (e-commerce) a podnikanie na internete sú témy, ktoré so sebou niekedy prinášajú viac otázok ako odpovedí. Ak chcete podnikať na internete a máte nedoriešené otázky týkajúce sa IKT, ochrany osobných údajov, duševného vlastníctva a pod., neváhajte nás kontaktovať.

Naše služby zahŕňajú programovanie napríklad v jazykoch SQL, C/C++, Java, atď., najmä na operačných systémoch Solaris/Linux a na poradenstvo týkajúce sa ďalších technológií ako CORBA, gSoap, Oracle, MySQL, Tomcat a pod. Špecializujeme sa najmä na vývoj v Java a C++ a na IT analýzy.