Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

Duševné vlastníctvo

Spoločnosť INGENIUM Slovakia poskytuje poradenstvo v celej oblasti duševného vlastníctva. Osobitne sa zameriava na ochranné známky (najmä registráciu vrátane spracovania rešeršov), doménové mená, posudzovanie pojmových znakov autorských diel, posudzovanie plagiátorstva a ďalšie témy.

Naša spoločnosť vedie register autorských diel, v ktorom evidujeme Vami vytvorené autorské diela. Zaradenie do registra Vám môže slúžiť ako dôkaz, kedy vzniklo Vaše autorské dielo alebo iný predmet ochrany.