Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

Audiovízia

INGENIUM Slovakia spolupracuje s autormi filmov aj s producentmi pri natáčaní filmov. Pomôžeme Vám zorientovať sa v problematike komplikovaných vzťahov vo filmovom priemysle a nájdeme optimálny model aj pre Vás.

S oblasťou audiovízie súvisí aj prevádzkovanie agentúry, keďže INGENIUM Slovakia zároveň vykonáva práva autorov a iných nositeľov práv v rámci agentúrnej činnosti. 

Autori scenárov alebo aj celých filmov, ako aj producenti, môžu svoje dielo zaevidovať v našom registri autorských diel.

Od júna 2014 INGENIUM Slovakia realizuje vzdelávanie a profesionálnu prípravu v rámci projektu Právo duševného vlastníctva v audiovízii. Projekt sa  realizuje s finančou podporou Audiovizuálneho fondu. Bližšie informácie o realizovaných workshopoch a seminároch nájdete v časti Podujatia.