Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

Podujatia

Na tomto mieste Vám dávame do pozornosti podujatia, najmä odborné semináre, školenia a konferencie z oblastí, ktoré súvisia s našimi službami a na ktorých prednášame, školíme alebo sa inak aktívne zúčastňujeme. Zároveň realizujeme aj prednášky a školenia na mieru, presne podľa Vašich individuálnych potrieb.

 

19.3.2013, Žilina

Odborný seminár (UIPŠ)

Špecializovaná prednáška zameraná na používanie autorských diel pri výučbe a vzdelávaní a využívanie otvorených zdrojov vzdelávania, ktorých zhrnutie si môžete stiahnuť tu.

 

27.2.2013 o 10.00 hod., Nitra
Odborný seminár (Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre)

Odborný seminár týkajúci sa špecifických autorskoprávnych otázok v praxi knižníc. Predmetom semináru budú napríklad otázky týkajúce sa kolektívnej správy, vyhotovenia digitálnych rozmnoženín knižnicou a čitateľmi, skenovanie kníh, náhrad odmien atď. Zuzana Adamová zo spoločnosti INGENIUM Slovakia sa bude venovať aj otázkam verejných kultúrnych podujatí organizovaných knižnicami (napr. čítanie kníh) a otázkam digitalizácie kníh.

 

14.11.2012, Bratislava
Odborný seminár (CVTI SR)

Prvý zo série odborných seminárov, ktorých cieľom je prostredníctvom vybraných tém priblížiť problematiku duševného vlastníctva a transferu technológií zástupcom slovenskej akademickej obce. Účastníkom budú prezentované informácie o procesoch ochrany a komercializácie duševného vlastníctva (transferu technológií), ako sa zabezpečuje ochrana pre rôzne typy predmetov duševného vlastníctva, prečo je potrebné ochranu a následnú komercializáciu duševného vlastníctva vykonávať a aký je ich prínos.

Čítať ďalej...

22.10.2012, Bratislava
Workshop na konferencii Jednotný trh EÚ (Zastúpenie EK na Slovensku a portál EurActiv.sk)

Aktuálne legislatívne iniciatívy, ochrana duševného vlastníctva na jednotnom európskom trhu, diskusia okolo európskeho patentu, skúsenosti podnikateľov v tejto oblasti. Prezentáciu na tému ochrana duševného vlastníctva na jednom trhu si môžete pozrieť tu.

 

14.4.2011, Trnava
Odborná prednáška, Dies Iovis Occursus (XV)

Odborná prednáška zamerané na autorskoprávnu problematiku vo vede a výskume.