Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

Podujatia

Na tomto mieste Vám dávame do pozornosti podujatia, najmä odborné semináre, školenia a konferencie z oblastí, ktoré súvisia s našimi službami a na ktorých prednášame, školíme alebo sa inak aktívne zúčastňujeme. Zároveň realizujeme aj prednášky a školenia na mieru, presne podľa Vašich individuálnych potrieb.

 

26.11.2014, Bratislava

odborný seminár (CVTI SR)

Ďalší špecializovaný odborný seminár na tému transferu technológií a duševného vlastníctva, ktorý realizuje Centrum vedecko-technických informácií SR. Tentoraz bude predmetom semináru prevod a licencovanie práv, ako aj otázky spoločného a zákazkového výskumu. 

Čítať ďalej...

10.11.2014, Bratislava (Hotel Danube)

seminár + workshop (INGENIUM Slovakia v partnerstve s Creative Europe Desk Slovensko a s podporou AVF)

INGENIUM Slovakia v partnerstve s Creative Europe Desk Slovensko si Vás dovoľuje pozvať na seminár a workshop na tému Právo duševného vlastníctva v audiovízii, ktoré sa uskutočnia v rámci série podujatí podporených Audiovizuálnym fondom. Prvý seminár a workshop sa uskutočnia dňa 10.11.2014 ako sprievodné podujatie 16. ročníka Medzinárodného filmového festivalu Bratislava.

Program semináru: MFF logo2

 • Všeobecný úvod do práva duševného vlastníctva v audiovízii (Zuzana Adamová)
 • Autorské práva k filmu (Richard Bednárik)
 • Herci a ich práva (Martin Samec)
 • Používanie ochranných známok vo filme (Tomáš Klinka)

Program workshopu:

  • Uzatváranie zmlúv pri tvorbe filmu podľa autorského zákona
  • Uzatváranie zmlúv pri tvorbe filmu podľa Obchodného zákonníka

EUflag Crea EU MEDIA SK

 • Praktický tréning formulácie zmlúv

Registrácia:prostredníctvom registračného formuláru

Vstupné:

 • 30 EUR pri platbe prevodom na účet do 3.11.2014
 • 40 EUR pri platbe prevodom na účet od 4.11.2014 alebo pri platbe na mieste
 • študenti majú vstup zdarma

Vstupné prevodom na účet uhrádzajte na číslo 4009059875/7500. Do poznámky uveďte AVD1 Meno Priezvisko.

V prípade záujmu o zaslanie bližších informácií priamo, nám zašlite Váš kontakt na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

Druhý seminár a druhý workshop sú predbežne naplánované na 10.12.2014 (zmena termínu vyhradená). V prípade záujmu o účasť na oboch seminároch a oboch workshopoch Vám ponúkame zvýhodnené vstupné vo výške 50 EUR; pri prevode na účet v takomto prípade uvádzajte AVD1+AVD2 Meno Priezvisko (študenti majú vstup zdarma).

Pozvánka na stiahnutie

 

 

22.10.2014, Bratislava

odborný seminár (BPM)

Všeobecne orientovaný seminár, ktorého obsahom je základný prehľad právnej regulácie v oblasti kybernetického práva. Východiskom je právo informačných a komunikačných technológií, pričom do tejto problematiky sú zahrnuté aj ďalšie súvisiace témy. Osobitná pozornosť sa venuje téme údajov a dát, osobitne ochrane osobných údajov a ochrane softvéru.

Čítať ďalej...

15.10.2014, Bratislava

odborný seminár (Inštitút bankového vzdelávania NBS)

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s právnou úpravou ochrany a nakladania s duševným vlastníctvom, používania rôznych typov zmlúv a následného dopadu na účtovné, daňové a odvodové povinnosti zamestnancov a zamestnávateľov. Seminár je určený najmä pre manažérov vzdelávacích inštitúcií, manažérov ľudských zdrojov vo finančných inštitúciách, lektorov, autorov publikácií a zamestnancov pracujúcich v oblasti vzdelávania a kreatívneho priemyslu.

Čítať ďalej...

14.10.2014, Bratislava

odborný seminár (BPM)

Seminár je zameraný na právne aspekty používania autorských diel na internete vrátane súvisiacich otázok vyhľadávania legálneho obsahu, ochrany vlastných autorských diel, prepojenia autorskoprávnej ochrany s vhodnými obchodnými modelmi a pod. Autorskoprávna teória je doplnená o praktické ukážky a návody, ako vyhľadávať a označovať vlastné autorské diela a ako neporušiť cudzie autorské práva.

Čítať ďalej...

10.10.2014, Bratislava

odborný seminár (BPM)

Všeobecne orientovaný seminár, ktorého obsahom je základný prehľad právnej regulácie v oblasti duševného vlastníctva. Pozornosť sa v prvom rade orientuje na spoločné znaky a rozdiely medzi dvomi podskupinami výlučných práv. Na jednej strane je vysvetlená problematika autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom (práva v oblasti kultúry), na druhej strane práva priemyselného vlastníctva (práva v oblasti hospodárstva). V rámci druhej kategórie sa objasnia ako priemyselné práva na výsledky tvorivej duševnej činnosti (patentové právo, dizajnové právo atď.), tak aj práva na označenia (známkové právo, práva k zemepisným označeniam). V rozsahu základných poznatkov sa rozoberú aj európske a medzinárodné aspekty jednotlivých tém (napr. CTM vs. medzinárodná ochranná známka).

Čítať ďalej...

25.9.2014, Bratislava

konferencia o strategických trendoch v oblasti informačných technológií (ITAS a partneri)

12. ročník konferencie o aktuálnych témach IKT sektora. Cieľom podujatia je poskytnúť priestor na diskusiu o témach na slovenskom IT trhu. Je určená najmä vedúcim predstaviteľom IKT spoločností, IT manažérom a špecialistom vo všetkých oblastiach podnikania a verejnej správy. Súčasťou konferencie je aj blog venovaný aktuálnej legislatíve, v rámci ktorej sa bude pozornosť orientovať aj na pripravovaný nový autorský zákon. 

Čítať ďalej...

24.6.2014, Bratislava

seminár (Univerzitný technologický inkubátor, Slovenská technická univerzita)

Odborný seminár na tému Autorské právo v praxi je zameraný na praktické problémy ochrany a vymožiteľnosti autorského práva. Seminár sa bude konať dňa 24.6.2014 v čase od 9.30 hod. do 11.30 hod. v Univerzitnom technologickom inkubátore Slovenskej technickej univerzity na Pionierskej ulici 15 v Bratislave (zasadačka 216 na 2. posch.). 

Čítať ďalej...

23.6.2014, Bratislava

konferencia (AMCHAM v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku)

Koncom júna sa v Bratislave uskutoční výnimočná konferencia pri príležitosti 10 rokov členstva Slovenskej republiky v EÚ organizovaná Americkou obchodnou komorou SR v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku. Konferencia sa bude konať pod záštitou podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča.

Osobitný panel sa bude venovať aj problematike duševného vlastníctva a inovácií. Diskusia v rámci predmetného panelu sa bude týkať najmä plánov Európskej komisie v oblasti reformy autorského práva, národných prác na novom autorskom zákone a aplikácií zákona o ochrane údajov, v kontexte podpory inovácií. Súčasťou panelovej diskusie budú aj nové výzvy v ďalších oblastiach duševného vlastníctva, najmä priemyselných práv, a jeho lepšej ochrany.

V paneli Duševné vlastníctvo a inovácie vystúpia:

 •  Anton Škreko, generálny riaditeľ sekcie médií, audiovízie a autorského práva MKSR,
 •  Kerstin Jorna, riaditeľka Sekretariátu pre duševné vastníctvo, DG Vnútorný trh & Služby EK,
 • Ľuboš Knoth, predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR,
 • Eoin O´Dell z Copyright Review Committee, Írsko a
 • Peter Kováč zo spoločnosti ESET (tbc).

Bližšie informácie

 

17.6.2014, Bratislava

konferencia (AMCHAM, Podnikateľská aliancia Slovenska, Veľvyslanectvo USA)

Obsahom záverečného stretnutia týkajúceho sa Transatlantického obchodného a investičného partnerstva (TTIP) bude zhrnutie doterajších výsledkov a predstavenie dopadovej štúdie zameranej na analýzu dopadu TTIP na ekonomiku Slovenskej republiky, ktorú vypracoval analytický štáb Podnikateľskej aliancie Slovenska. Súčasťou bude aj panelová diskusia zameraná na jednotlivé sektory, vrátane duševného vlastníctva, ktoré môžu byť TTIP ovplyvnené.

bb2014 jun17 ttip 1-page-001