Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

Podujatia

Na tomto mieste Vám dávame do pozornosti podujatia, najmä odborné semináre, školenia a konferencie z oblastí, ktoré súvisia s našimi službami a na ktorých prednášame, školíme alebo sa inak aktívne zúčastňujeme. Zároveň realizujeme aj prednášky a školenia na mieru, presne podľa Vašich individuálnych potrieb.

 

10.10.2017

Bratislava, Roset Boutique Hotel (organizátor C.H.Beck)

Obsahom seminára sú vybrané témy autorského práva v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2016. Zmeny sa týkajú najmä problematiky zmluvného práva, výnimiek a obmedzení, ako aj osobitných režimov diel (audiovizuálne dielo, počítačový program) a niektorých špecifických inštitútov (tvorba na objednávku, zamestnanecký režim a ďalšie). V rámci seminára sa preto pozornosť zameria na najvýznamnejšie zmeny, ale aj na všeobecnejšie otázky nevyhnutné na správne pochopenie a aplikáciu autorského zákona v praxi. Národná úprava bude predstavená v kontexte európskeho a medzinárodného práva s odkazmi na relevantné súdne rozhodnutia. Priestor bude vytvorený aj na diskusiu a konkrétne otázky účastníkov.

Čítať ďalej...

13.6.2017, Bratislava

školenie/seminár (organizátor PROEKO)

Softwarové riešenia a rôzne druhy počítačových programov sa stali pomerne bežnou súčasťou snáď každej obchodnej spoločnosti či štátnej organizácie. Technické riešenia nám uľahčujú množstvo každodenných činností, ale nie všetci si uvedomujú špecifiká a rôznorodé aspekty používania a tvorby softwaru. Situáciu ovplyvnilo aj prijatie nového autorského zákona, ktorý je účinný od 1.1.2016 (zákon č. 185/2015 Z. z.)

Čítať ďalej...

12.5.2017, Bratislava

školenie/seminár (organizátor PROEKO)

Seminár je zameraný na problematiku autorského práva podľa nového Autorského zákona (zákon č. 185/2015 Z. z.) a osobitne aj na otázky zmluvného práva a aspekty používania autorských diel na internete. Predmetom seminára bude aj predstavenie základnej koncepcie autorskoprávnej ochrany a vybrané otázky

Čítať ďalej...

28.4.2017, Bratislava

školenie/seminár (organizátor BPM)

Obsahom seminára sú vybrané témy autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a osobitného práva k databáze v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2016. Seminár sa zameriava na najvýznamnejšie zmeny, ktoré nový autorský zákon priniesol.

Čítať ďalej...

7.3.2017, Bratislava

školenie/seminár (organizátor PROEKO)

Softwarové riešenia a rôzne druhy počítačových programov sa stali pomerne bežnou súčasťou snáď každej obchodnej spoločnosti či štátnej organizácie. Technické riešenia nám uľahčujú množstvo každodenných činností, ale nie všetci si uvedomujú špecifiká a rôznorodé aspekty používania a tvorby softwaru. Situáciu ovplyvnilo aj prijatie nového autorského zákona, ktorý je účinný od 1.1.2016 (zákon č. 185/2015 Z. z.)

Čítať ďalej...

25.11.2016, Bratislava

školenie (organizátor BPM)

Obsahom seminára je oblasť zmluvného autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a osobitného práva k databáze v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2016. Seminár sa zameriava na najvýznamnejšie zmeny, ktoré nový autorský zákon priniesol do zmluvného práva.

Čítať ďalej...

7.-9.11.2016, Bratislava

medzinárodná konferencia (Ministerstvo kultúry SR a Úrad priemyselného vlastníctva SR)

Medzinárodná konferencia organizovaná v rámci slovenského predsedníctva pod záštitou p. prezidenta Andreja Kisku.

Čítať ďalej...

14.10.2016, Bratislava

školenie (organizátor BPM)

Obsahom seminára sú vybrané témy autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a osobitného práva k databáze v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2016. Seminár sa zameriava na najvýznamnejšie zmeny, ktoré nový autorský zákon priniesol, pričom základom bude komparácia s autorským zákonom z roku 2013.

Čítať ďalej...

4.10.2016, Bratislava

organizátor PROEKO

V januári tohto roka nadobudol účinnosť nový autorský zákon (z. č. 185/2015 Z. z.), čo prinieslo viaceré zmeny v oblasti autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a osobitného práva k databáze. Zmeny sa týkajú najmä problematiky zmluvného práva, výnimiek a obmedzení, ako aj osobitných režimov diel (audiovizuálne dielo, počítačový program) a niektorých špecifických inštitútov (tvorba na objednávku, zamestnanecký režim a ďalšie).

Čítať ďalej...

18.2.2016, Bratislava (Hotel Park Inn Danube, Rybné nám. 1)

odborný seminár

Vo februári pre Vás pripravujeme odborný seminár o novom autorskom zákone, ktorý nadobudol účinnosť 1.1.2016.

Čítať ďalej...