Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

20.5.2014, Banská Bystrica

odborný seminár (Slovenská obchodná a priemyselná komora)

Banskobystrická regionálna komora SOPK v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR v snahe zvýšiť povedomie podnikateľov o ochrane duševného vlastníctva pripravila cyklus seminárov so zameraním na priemyselné práva na výsledky technickej tvorivej činnosi (13.5.2014) a priemyselné práva na označenia (20.5.2014).

 

Bližšie informácie o podujatí nájdete TU