Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

5.3.2014, Trnava

odborný seminár (ELSA Trnava s podporou INGENIUM Slovakia)

Európska asociácia študentov práva (ELSA) pri príležitosti celoeurópskeho dňa ELSA zorganizuje na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave seminár na tému Ochrana duševného vlastníctva a osobných údajov na internete.