Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

14.5.2014, Bratislava

odborný seminár (BPM)

Obsah seminára:

  • Špecifiká zmlúv v oblasti práva duševného vlastníctva,
  • Zmluva o vytvorení diela podľa Autorského zákona,
  • Zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka,
  • Licenčná zmluva podľa Autorského zákona,
  • Licenčná zmluva podľa Obchodného zákonníka,
  • Servisná zmluva a iné nepomenované zmluvy,
  • Ochrana dôverných informácií, obchodného tajomstva a know-how v zmluvách.

Prihlášku a bližšie informácie nájdete TU.