Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

12.2.2014, Bratislava

odborný seminár (CVTI)

V roku 2014 sa opätovne začína nový cyklus odborných seminárov Duševné vlastníctvo a transfer technológií, ktoré počas predchádzajúcich dvoch rokov zaznamenali pozitívnu odozvu najmä u zástupcov vedeckovýskumných inštitúcií, vysokých škôl, ale aj podnikateľského sektora. Prvý zo štyroch seminárov organizovaných Centrom vedecko-technických informácií SR sa bude zaoberať nasledovnými témami:

 

  • duševné vlastníctvo
  • transfer technológií
  • zamestnanecký režim
  • nahlasovanie výsledkov výskumu
  • voľba spôsobu ochrany a
  • posúdenie realizovateľnosti ochrany. 

Program a bližšie informácie nájdete TU.