Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

12.-13.11.2013, Bratislava

medzinárodný kongres

Na tohtoročnom medzinárodnom kongrese ITAPA 2013 Vám v paneli Ochrana osobných údajov a bezpečnosť predstavíme problematiku v európskom kontexte. Témou prednášky je: Čo sa na nás chystá v EÚ: pozitíva a riziká pripravovaného nariadenia o ochrane údajov.

IMG 5112 2 640x427

 

Anotácia: V januári 2012 predstavila Európska komisia návrh všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktoré by malo nahradiť smernicu z roku 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov. V rámci príspevku sa predstaví kompromisný návrh po takmer dvoch rokoch diskusií a aktuálne legislatívne kroky, ktoré boli realizované. Otvorí sa tiež otázka, ako navrhovanú úpravu vníma podnikateľský sektor v súvislosti s najnovšími digitálnymi technológiami a či z pohľadu širokej verejnosti prevažujú pozitíva alebo riziká takéhoto návrhu.

Bližšie informácie o kongrese a možnosť prihlásenia