Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

12.6.2013, Bratislava

odborný seminár (CVTI SR)

V poradí tretí odborný seminár zo série podujatí konaných v rámci implementácie národného projektu "Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK. Najbližší odborný seminár sa bude venovať nasledovným témam:

  • Realizácia výskumu v rámci spolupráce (spoločný výskum)
  • Realizácia zmluvného výskumu pre partnera (zákazkový výskum)
  • Komercializácia duševného vlastníctva - prevod práv duševného vlastníctva ("predaj")
  • Komercializácia duševného vlastníctva - poskytnutie licencie ("licencovanie")

Pozvánka

Program

Materiál na prevzatie zo semináru Duševné vlastníctvo a transfer technológií I

Materiál na prevzatie zo semináru Duševné vlastníctvo a transfer technológií II