Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

10.4.2013, Bratislava

vedecký seminár (PFTU v spolupráci s ÚŠP SAV)

Vedecký seminár, na ktorom sa otvoria témy vo vzťahu k novej koncepcii autorského práva - prevoditeľnosť autorských práv, výnimky a obmedzenia autorských práv a kolektívna správa práv.