Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

19.3.2013, Žilina

Odborný seminár (UIPŠ)

Špecializovaná prednáška zameraná na používanie autorských diel pri výučbe a vzdelávaní a využívanie otvorených zdrojov vzdelávania, ktorých zhrnutie si môžete stiahnuť tu.