Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

10.10.2017

Bratislava, Roset Boutique Hotel (organizátor C.H.Beck)

Obsahom seminára sú vybrané témy autorského práva v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2016. Zmeny sa týkajú najmä problematiky zmluvného práva, výnimiek a obmedzení, ako aj osobitných režimov diel (audiovizuálne dielo, počítačový program) a niektorých špecifických inštitútov (tvorba na objednávku, zamestnanecký režim a ďalšie). V rámci seminára sa preto pozornosť zameria na najvýznamnejšie zmeny, ale aj na všeobecnejšie otázky nevyhnutné na správne pochopenie a aplikáciu autorského zákona v praxi. Národná úprava bude predstavená v kontexte európskeho a medzinárodného práva s odkazmi na relevantné súdne rozhodnutia. Priestor bude vytvorený aj na diskusiu a konkrétne otázky účastníkov.

 

Bližšie informácie a registrácia TU