Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

27.2.2013 o 10.00 hod., Nitra
Odborný seminár (Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre)

Odborný seminár týkajúci sa špecifických autorskoprávnych otázok v praxi knižníc. Predmetom semináru budú napríklad otázky týkajúce sa kolektívnej správy, vyhotovenia digitálnych rozmnoženín knižnicou a čitateľmi, skenovanie kníh, náhrad odmien atď. Zuzana Adamová zo spoločnosti INGENIUM Slovakia sa bude venovať aj otázkam verejných kultúrnych podujatí organizovaných knižnicami (napr. čítanie kníh) a otázkam digitalizácie kníh.