Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

18.2.2016, Bratislava (Hotel Park Inn Danube, Rybné nám. 1)

odborný seminár

Vo februári pre Vás pripravujeme odborný seminár o novom autorskom zákone, ktorý nadobudol účinnosť 1.1.2016.

 

O seminári

Obsahom seminára sú vybrané témy autorského práva, práv súvisiacich  s autorským právom a práva k databáze v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2016. Dôraz sa bude klásť na najvýznamnejšie zmeny, ktoré nový autorský zákon priniesol, pričom základom bude komparácia s autorským zákonom z roku 2013 v znení neskorších predpisov. Celá problematika bude predstavená z pohľadu európskeho a medzinárodného práva a doplnená o početné zdroje súdnych rozhodnutí a predbežných otázok Súdneho dvora EÚ, ako aj o praktické prípady.

Témy seminára

pojmové znaky autorského diela   osobnostné a majetkové práva autora • kolektívne formy autorstva • nové inštitúty v zmluvnom práve • výnimky a obmedzenia autorského práva  zamestnanecké dielo, školské dielo a audiovizuálne dielo • dielo na objednávku • nová úprava kolektívnej správy práv a mnohé ďalšie

Cieľová skupina

Podujatie je určené najmä osobám pracujúcim v kreatívnom priemysle, ktoré majú aspoň základné znalosti z autorského práva, ďalej advokátom, zástupcom štátnych inštitúcií, podnikateľom a iných osobám, ktoré s problematikou autorského práva pracujú alebo s ňou prichádzajú do kontaktu. Všeobecne je seminár určený ako autorom a iným nositeľom práv, tak aj používateľom autorských diel a iných predmetov ochrany.

Praktické informácie

Prihlásenie prebieha prostredníctvom registračného formulára: http://goo.gl/forms/mwUeDC7DwN.

Uzávierka registrácie: 15.2.2016

Podujatie sa koná v Hoteli Park Inn Danube v Bratislave na Rybnom nám. 1, na 5. poschodí. Parkovanie je možné v podzemnej hotelovej garáži za 15 eur/deň (poplatok za parkovanie nie je zahrnutý v účastníckom poplatku)

Časový harmonogram

9.00 – 10.30 hod. - seminár

10.30 – 10.50 hod. - prestávka

10.50 – 12.15 hod. - seminár

12.15 – 13.00 hod. - obed

13.00 – 14.30 hod. - seminár

Účastnícky poplatok

Účastnícky poplatok vo výške 120 EUR/osobu zahŕňa poplatok za prednášky, obed, občerstvenie počas seminára a prezentáciu v tlačenej forme. Vstupné prevodom na účet uhrádzajte na číslo 4009059875/7500. Do poznámky uveďte Seminar NAZ Meno Priezvisko. Storno poplatok v prípade odhlásenia po termíne 15.2.2016 – 50 % z uhradenej sumy.

Na podujatie je nutné sa zaregistrovať prostredníctvom registračného formuláru.