Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

14.11.2012, Bratislava
Odborný seminár (CVTI SR)

Prvý zo série odborných seminárov, ktorých cieľom je prostredníctvom vybraných tém priblížiť problematiku duševného vlastníctva a transferu technológií zástupcom slovenskej akademickej obce. Účastníkom budú prezentované informácie o procesoch ochrany a komercializácie duševného vlastníctva (transferu technológií), ako sa zabezpečuje ochrana pre rôzne typy predmetov duševného vlastníctva, prečo je potrebné ochranu a následnú komercializáciu duševného vlastníctva vykonávať a aký je ich prínos.

  • Duševné vlastníctvo (JUDr. Zuzana Adamová, PhD.)
  • Nahlásenie výsledkov výskumu (Ing. Katarína Müllerová)
  • Voľba spôsobu ochrany duševného vlastníctva (JUDr. Tomáš Klinka)
  • Posúdenie realizovateľnosti ochrany duševného vlastníctva (JUDr. Tomáš Klinka)