Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

26.5.2015, Bratislava

odborný seminár (STU)

Podujatie organizované Kanceláriou spolupráce s praxe STU zamerané na aplikáciu autorského práva a práv priemyselného vlastníctva v súvislosti s transferom technológií.