Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

22.10.2012, Bratislava
Workshop na konferencii Jednotný trh EÚ (Zastúpenie EK na Slovensku a portál EurActiv.sk)

Aktuálne legislatívne iniciatívy, ochrana duševného vlastníctva na jednotnom európskom trhu, diskusia okolo európskeho patentu, skúsenosti podnikateľov v tejto oblasti. Prezentáciu na tému ochrana duševného vlastníctva na jednom trhu si môžete pozrieť tu.