Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

28.4.2015, Banská Bystrica

konferencia (ÚPV SR)

Pozývame Vás na konferenciu organizovanú Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO) v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) a s Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM) na tému  Podnikanie na internete / Podnikanie v medzinárodnom kontexte. Konferencia sa zameria najmä na to, ako realizovať business v online prostredí s ohľadom na práva duševného vlastníctva.

Program

Registrácia

Foto z podujatia (zdroj ÚPV SR)

DSC 7940 resize