Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

25.3.2015, Bratislava

konferencia (CVTI SR)

Centrum vedecko-technických informácií SR organizuje konferenciu zameranú na politiku otvoreného prístupu na Slovensku. Hlavnými témami konferencie sú:

  • Národný referenčný bod politiky otvoreného prístupu EK na Slovensku a zapojenie sa do medzinárodných projektov
  • Riadenie autorského práva v projektoch otvoreného prístupu
  • Otvorený prístup a HORIZON2020
  • Stratégie napĺňania repozitárov a sprístupňovanie údajov v kontexte štandardov EÚ pre výskumné informácie
  • Riešenie problematiky otvoreného prístupu v SR na legislatívnej úrovni
  • Otvorený prístup ako súčasť Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR
  • Politika otvoreného prístupu v súvislosti s publikovaním v slovenských a zahraničných vydavateľstvách

Program

Prednášajúci

Foto z podujatia (zdroj CVTI SR)

10409361 1579168262336811 4834752496860219272 n