Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

14.4.2011, Trnava
Odborná prednáška, Dies Iovis Occursus (XV)

Odborná prednáška zamerané na autorskoprávnu problematiku vo vede a výskume.