Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

20.3.2013, Bratislava
Odborný seminár (CVTI SR)

Centrum vedecko-technických informácií organizuje druhý zo série odborných seminárov, ktorých cieľom je prostredníctvom vybraných tém priblížiť problematiku duševného vlastníctva a transferu technológií prevádzkovateľom centier transferu technológií a zástupcom slovenskej akademickej obce.

 

Témy druhého odborného semináru:

  • Posúdenie prínosov technológie (Ing. Katarína Müllerová)
  • Voľba stratégie ochrany (JUDr. Tomáš Klinka)
  • Realizácia ochrany práv duševného vlastníctva (Ing. Darina Kyliánová)
  • Administratívne poplatky v súvislosti s ochranou duševného vlastníctva (Ing. Darina Kyliánová)
  • Inštitucionálne konzultácie ako prenos poznatkov v procese transferu technológií (JUDr. Zuzana Adamová, PhD.)