Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

26.11.2014, Bratislava

odborný seminár (CVTI SR)

Ďalší špecializovaný odborný seminár na tému transferu technológií a duševného vlastníctva, ktorý realizuje Centrum vedecko-technických informácií SR. Tentoraz bude predmetom semináru prevod a licencovanie práv, ako aj otázky spoločného a zákazkového výskumu. 

 

Účasť na odbornom seminári je bezplatná.

Pozvánka

Registrácia