Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

19.4.2013, Bratislava
Odborný seminár (BPM)

Špecializovaný odborný seminár, na ktorom sa budeme zaoberať problematikou zmluvného práva v práve duševného vlastníctva, konkrétne najmä nasledovnými témami:

  • špecifiká zmlúv v oblasti práva duševného vlastníctva,
  • zmluva o vytvorení diela podľa Autorského zákona,
  • zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka,
  • licenčná zmluva podľa Autorského zákona,
  • licenčná zmluva podľa Obchodného zákonníka,
  • servisná zmluva a iné nepomenované zmluvy,
  • ochrana dôverných informácií, obchodného tajomstva a know-how v zmluvách.