Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

24.6.2014, Bratislava

seminár (Univerzitný technologický inkubátor, Slovenská technická univerzita)

Odborný seminár na tému Autorské právo v praxi je zameraný na praktické problémy ochrany a vymožiteľnosti autorského práva. Seminár sa bude konať dňa 24.6.2014 v čase od 9.30 hod. do 11.30 hod. v Univerzitnom technologickom inkubátore Slovenskej technickej univerzity na Pionierskej ulici 15 v Bratislave (zasadačka 216 na 2. posch.). 

Témy:

  • Vznik autorského práva
  • Tvorba diel na objednávku
  • Licenčné zmluvy a verejné licencie
  • Autorské právo a slobodný prístup k informáciám
  • Autorské právo a verejné obstarávanie
  • Autorské právo a ochrana databáz
  • Duálna ochrana – dizajnové vs. autorské právo

Bližšie informácie