Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

23.6.2014, Bratislava

konferencia (AMCHAM v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku)

Koncom júna sa v Bratislave uskutoční výnimočná konferencia pri príležitosti 10 rokov členstva Slovenskej republiky v EÚ organizovaná Americkou obchodnou komorou SR v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku. Konferencia sa bude konať pod záštitou podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča.

Osobitný panel sa bude venovať aj problematike duševného vlastníctva a inovácií. Diskusia v rámci predmetného panelu sa bude týkať najmä plánov Európskej komisie v oblasti reformy autorského práva, národných prác na novom autorskom zákone a aplikácií zákona o ochrane údajov, v kontexte podpory inovácií. Súčasťou panelovej diskusie budú aj nové výzvy v ďalších oblastiach duševného vlastníctva, najmä priemyselných práv, a jeho lepšej ochrany.

V paneli Duševné vlastníctvo a inovácie vystúpia:

  •  Anton Škreko, generálny riaditeľ sekcie médií, audiovízie a autorského práva MKSR,
  •  Kerstin Jorna, riaditeľka Sekretariátu pre duševné vastníctvo, DG Vnútorný trh & Služby EK,
  • Ľuboš Knoth, predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR,
  • Eoin O´Dell z Copyright Review Committee, Írsko a
  • Peter Kováč zo spoločnosti ESET (tbc).

Bližšie informácie