Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

17.6.2014, Bratislava

konferencia (AMCHAM, Podnikateľská aliancia Slovenska, Veľvyslanectvo USA)

Obsahom záverečného stretnutia týkajúceho sa Transatlantického obchodného a investičného partnerstva (TTIP) bude zhrnutie doterajších výsledkov a predstavenie dopadovej štúdie zameranej na analýzu dopadu TTIP na ekonomiku Slovenskej republiky, ktorú vypracoval analytický štáb Podnikateľskej aliancie Slovenska. Súčasťou bude aj panelová diskusia zameraná na jednotlivé sektory, vrátane duševného vlastníctva, ktoré môžu byť TTIP ovplyvnené.

bb2014 jun17 ttip 1-page-001