Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

27.5.2014, Nitra

odborný seminár (Slovenská obchodná a priemyselná komora)

Odborný seminár o problematike ochrany duševného vlastníctva v podnikateľskej praxi realizovaný v spolupráci s Banskobystrickou regionálnou komorou Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a Úradom priemyselného vlastníctva SR. Seminár sa uskutoční dňa 27.5.2014 v hoteli Agroinštitút Nitra.

 

Bližšie informácie o podujatí nájdete TU