Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

4.6.2014, Bratislava

odborný seminár (BPM)

Seminár je zameraný na právne aspekty používania autorských diel na internete vrátane súvisiacich otázok vyhľadávania legálneho obsahu, ochrany vlastných autorských diel, či prepojenia autorskoprávnej ochrany s vhodnými obchodnými modelmi. Cieľovou skupinou sú najmä osoby pôsobiace v mediálnom priemysle a kreatívnom sektore, napríklad web-dizajnéri, autori videí a iných mediálnych produktov, agenti zastupujúci autorov či vydavatelia.

Problematika môže byť prínosná aj pre advokátov a zástupcov štátneho sektora, ktorí pracujú s autorskými dielami s otvoreným prístupom (open access).