Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

4.6.2014, Bratislava

odborný seminár (CVTI SR)

Začiatkom júna sa uskutoční druhý zo štyroch seminárov na tému Duševné vlastníctvo a transfer technológií. Témami tohto podujatia sú: Posúdenie prínosov technológie, Voľba stratégie ochrany, Realizácia ochrany duševného vlastníctva, Administratívne poplatky a Inštitucionálne konzultácie.

 

Registrácia

Program

Fotogaléria