Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

28.5.2014, Bratislava

odborný seminár (BPM)

Májový seminár sa zameria na problematiku ochranných známok a doménových mien z pohľadu podnikateľskej praxe. Cieľom seminára je zodpovedať praktické otázky týkajúce sa tejto oblasti, napríklad prečo a kedy je potrebné registrovať ochrannú známku, na čo treba dbať pri registrácii doménového mena či ako sa riešia konflikty ochrannej známky, doménového mena a obchodného mena.

 

Blok 1: Ochranné známky

 • Dôvody na registráciu ochrannej známky a doménového mena podnikateľom
 • Podmienky registrácie ochrannej známky
 • Riziká pri získaní ochrannej známky
 • Voľba medzi národnou, európskou a medzinárodnou formou ochrany
 • Práva a povinnosti majiteľa ochrannej známky
 • Skutočné používanie ochranných známok
 • Referenčné používanie ochranných známok

Blok 2: Doménové mená a riešenie konfliktu s ochrannou známkou a obchodným menom

 • Správna voľba doménového mena
 • Konflikty medzi ochrannou známkou, doménovým menom a obchodným menom
 • Ako riešiť vzniknuté konflikty?
 • Možnosti nakladania s ochrannou známkou a doménovým menom
 • Licenčná zmluva a zmluva o prevode

Bližšie informácie a kontakt na prihlásenie na seminár