Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

Podujatia

Na tomto mieste Vám dávame do pozornosti podujatia, najmä odborné semináre, školenia a konferencie z oblastí, ktoré súvisia s našimi službami a na ktorých prednášame, školíme alebo sa inak aktívne zúčastňujeme. Zároveň realizujeme aj prednášky a školenia na mieru, presne podľa Vašich individuálnych potrieb.

 

8.12.2017

Bratislava (organizátor BPM)

Bližšie informácie zverejníme čoskoro. 

10.11.2017

Bratislava (organizátor BPM)

Bližšie informácie prinesieme čoskoro.

10.10.2017

Bratislava (organizátor C.H.Beck)

Bližšie informácie prinesieme čoskoro.

13.6.2017, Bratislava

školenie/seminár (organizátor PROEKO)

Softwarové riešenia a rôzne druhy počítačových programov sa stali pomerne bežnou súčasťou snáď každej obchodnej spoločnosti či štátnej organizácie. Technické riešenia nám uľahčujú množstvo každodenných činností, ale nie všetci si uvedomujú špecifiká a rôznorodé aspekty používania a tvorby softwaru. Situáciu ovplyvnilo aj prijatie nového autorského zákona, ktorý je účinný od 1.1.2016 (zákon č. 185/2015 Z. z.)

Čítať ďalej...

12.5.2017, Bratislava

školenie/seminár (organizátor PROEKO)

Seminár je zameraný na problematiku autorského práva podľa nového Autorského zákona (zákon č. 185/2015 Z. z.) a osobitne aj na otázky zmluvného práva a aspekty používania autorských diel na internete. Predmetom seminára bude aj predstavenie základnej koncepcie autorskoprávnej ochrany a vybrané otázky

Čítať ďalej...

28.4.2017, Bratislava

školenie/seminár (organizátor BPM)

Obsahom seminára sú vybrané témy autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a osobitného práva k databáze v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2016. Seminár sa zameriava na najvýznamnejšie zmeny, ktoré nový autorský zákon priniesol.

Čítať ďalej...

7.3.2017, Bratislava

školenie/seminár (organizátor PROEKO)

Softwarové riešenia a rôzne druhy počítačových programov sa stali pomerne bežnou súčasťou snáď každej obchodnej spoločnosti či štátnej organizácie. Technické riešenia nám uľahčujú množstvo každodenných činností, ale nie všetci si uvedomujú špecifiká a rôznorodé aspekty používania a tvorby softwaru. Situáciu ovplyvnilo aj prijatie nového autorského zákona, ktorý je účinný od 1.1.2016 (zákon č. 185/2015 Z. z.)

Čítať ďalej...

25.11.2016, Bratislava

školenie (organizátor BPM)

Obsahom seminára je oblasť zmluvného autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a osobitného práva k databáze v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2016. Seminár sa zameriava na najvýznamnejšie zmeny, ktoré nový autorský zákon priniesol do zmluvného práva.

Čítať ďalej...

7.-9.11.2016, Bratislava

medzinárodná konferencia (Ministerstvo kultúry SR a Úrad priemyselného vlastníctva SR)

Medzinárodná konferencia organizovaná v rámci slovenského predsedníctva pod záštitou p. prezidenta Andreja Kisku.

Čítať ďalej...

14.10.2016, Bratislava

školenie (organizátor BPM)

Obsahom seminára sú vybrané témy autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a osobitného práva k databáze v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2016. Seminár sa zameriava na najvýznamnejšie zmeny, ktoré nový autorský zákon priniesol, pričom základom bude komparácia s autorským zákonom z roku 2013.

Čítať ďalej...