Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

Referencie INGENIUM Slovakia

CVTI SR logo3

INGENIUM Slovakia poskytuje odborné poradenstvo a konzultácie pri implementácií interných smerníc používaných v procese transferu technológií pri rozvoji a štandardizácií služieb špecializovaných pracovísk transferu technológií v rámci implementácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK

PEVS logo

INGENIUM Slovakia je realizátorom projektu Centra transferu poznatkov na Paneurópskej vysokej škole a zároveň zhotoviteľom a nositeľom práv k Databáze duševného vlastníctva.


Blinkingmatters

Blinkingmatters - výnimočný projekt riešiaci problém syndrómu suchého oka.