Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

O spoločnosti INGENIUM Slovakia

Spoločnosť INGENIUM Slovakia je poradenská spoločnosť, ktorá sa špecializuje najmä na duševné vlastníctvo a informačné a komunikačné technológie. Osobitne sa špecializuje na riadenie projektov v oblastiach ako sú kreatívny priemysel, transfer technológií, IT podpora a elektronizácia.

Spoločnosť bola založená v roku 2009 a jej služby sú zamerané najmä na ekonomické a podnikateľské poradenstvo, výskum a vývoj v oblasti duševného vlastníctva, elektronický obchod a účasť na transfere technológií v Slovenskej republike. Osobitnú kategóriu predstavuje film, audiovízia a mediálny priemysel. INGENIUM Slovakia zabezpečuje školenia a prednášky z viacerých oblastí práva, ktoré je možné doplniť o podporné materiály a publikácie z relevantnej oblasti. V rámci agentúrnej činnosti poskytuje služby autorom, výkonným umelcom a iným nositeľom práv pri výkone ich práv v pomerne komplikovanej oblasti duševného vlastníctva. Vedie register autorských diel, kde si autori môžu evidovať svoje diela, a neskôr to využiť na preukázanie vzniku svojich práv.

Zároveň Vám prináša najnovšie informácie a poznatky z práva duševného vlastníctva, práva informačných a komunikačných technológií, kybernetického práva a iných súvisiacich oblastí. Náš tím pravidelne sleduje túto oblasť, vzdeláva sa v nej a poskytuje kvalifikované služby.

Spoločnosť INGENIUM Slovakia neposkytuje služby v zmysle zákona o advokácii. V prípade záujmu o služby advokáta nás neváhajte kontaktovať za účelom odporúčania advokátskej kancelárie špecializujúcej sa na túto osobitnú oblasť práva.