Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

Vedenie spoločnosti INGENIUM Slovakia

JUDr. Zuzana Adamová, PhD.

JUDr. Zuzana Adamová, PhD.