Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

Aktuality

28.3.2013

Návrh novely autorského zákona bol po ukončení medzirezortného pripomienkového konania a po rokovaní poradných orgánov vlády SR odoslaný na rokovanie vlády SR. Prebiehajúci legislatívny proces môžte sledovať na Portáli právnych predpisov.

 

27.3.2013

Európska komisia plánuje modernizovať systém ochranných známok v Európe, v rámci ktorého by sa malo zmeniť nariadenie o ochrannej známke spoločenstva aj smernica o aproximácii právnych predpisov členských šátov v oblasti ochranných známok. Cieľom tohto balíka úprav by mala byť zmena systému ochranných známok v Európe, ktorá bude zahŕňať lepší a rýchlejší prístup, nižšie náklady, právna istota a väčšia predvídateľnosť. Zároveň by sa mal harmonizovať registračný systém v Európe a zlepšiť systém boja proti falšovaným výrobkom, ktoré porušujú ochranné známky tretích osôb.

Čítať ďalej...

22.3.2013

Dávame do pozornosti založenie Slovenskej aliancie pre internetovú ekonomiku. SAPIE založili spoločnosti Google, ESET a Neulogy, spolu s ďalšími slovenskými a globálnymi internetovými spoločnosťami.

SAPIE predstavuje platformu pre spoluprácu technologických a internetových firiem, neziskových organizácií a akademickej obce. SAPIE podporuje realizáciu inovatívnych nápadov a rozvoj ďalších talentov i firiem s exportným potenciálom, pričom ich hlavných cieľom je prispieť k rýchlejšiemu rastu internetovej ekonomiky na Slovensku.

Čítať ďalej...

19.3.2013

Národná rada SR schválila návrh zákona o ochrane osobných údajov. Zákon má zaviesť prehľadnú úpravu práv a povinností osôb začlenených do procesu spracovania osobných údajov  a upevniť nezávislé postavenie Úradu na ochranu osobných údajov SR.

Čítať ďalej...

14.3.2013

Novelou autorského zákona č. 618/2003 Z. z., ktorú Ministerstvo kultúry SR aktuálne predložilo do medzirezortného pripomienkového konania, sa, okrem iného, navrhuje nepísomná forma pre všetky nevýhradné licenčné zmluvy, na základe ktorých autor udeľuje súhlas na použitie svojho diela. Táto legislatívna zmena je už roky očakávaná najmä zo strany odbornej verejnosti v oblasti elektronického obchodu, IT sféry, ale aj v súvislosti s voľným nakladaním s autorskými dielami a inými predmetmi ochrany. Problém uzatvárania licenčných zmlúv v digitálnom prostredí (napr. verejné licencie, click-wrap licencie atď.) je na Slovensku dlhodobo kritizovaný.

Čítať ďalej...

6.3.2013

Cech výrobcov ovčieho syra v Turci si dal zaregistrovať kolektívnu ochrannú známku „100% OVČIA BRYNDZA SALAŠNÍCKA“. Označenie spočíva v trojlístku bielej farby v zelenom obdĺžniku. Cieľom je odlíšiť pravú bryndzu so 100%-ným obsahom ovčej hrudky.

 

5.3.2013

Zavedenie nového autorského práva pre vydavateľov, tzv. anxillary rights, sa nakoniec v Nemecku nepodarilo presadiť. Google a ďalší agregátori budú môcť naďalej pokračovať v zobrazovaní krátkych výsekov textov z novinových článkov, tzv. snippets, na svojich webových stránkach bez súhlasu vydavateľov a bez povinnosti platiť poplatky.

 

18.12.2012

Európska komisia tlačí na priemysel, aby priniesol inovatívne riešenia pre lepší prístup k online obsahu. Svoje názory publikovala v oznámení o obsahu na jednotnom digitálnom trhu.

 

8.8.2011

Prípad, ktorý súvisí s používaním fotografie rakúskeho dievčaťa Natasche Kampusch, ktorá bola v roku 1998 unesená a ktorej sa podarilo po ôsmich rokoch ujsť od svojho únoscu, ktorý následne spáchal samovraždu, sa dostal až pred Súdny dvor EÚ (Painervs. Standard Verlagset al., C-145/10).

Eva-MariaPainer je fotografkou, ktorá vyhotovila fotografie Natasche ešte pred jej únosom a ktoré boli používané príslušnými rakúskym úradmi v snahe o jej nájdenie. Ale aj po úteku Natasche v roku 2006 sa pôvodné fotografie ďalej používali bez súhlasu fotografky v rakúskych a nemeckých periodikách, a to aj spracované metódou „photo-fit“, ktoré mali ukázať pravdepodobnú aktuálnu podobu Natasche.

Čítať ďalej...

6.8.2011

Tento rok sa na Slovensku transponuje smernica o opakovanom použití informácií verejného sektora 2003/98/ES. Opakovaným použitím sa v zmysle smernice rozumie použitie dokumentov, ktoré majú v držbe subjekty verejného sektora, osobami alebo právnymi subjektmi na komerčné alebo nekomerčné účely iné, než je pôvodný účel v rámci verejných úloh, pre ktoré bol dokument zhotovený. Smernica je významná aj pre oblasť práva duševného vlastníctva, ktorým sa pre účely tohto právneho predpisu rozumejú len autorské práva, práva súvisiace a autorským právom a osobitné právo k databáze.

Čítať ďalej...