Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

26.3.2013

Národná rada Slovenskej republiky dnes vyslovila súhlas s Pekinskou zmluvou o audiovizuálnych umeleckých výkonoch. Ide o multilaterálnu zmluvu Svetovej organizácie duševného vlastníctva, ktorá na medzinárodnej úrovni upravuje právo výkonných umelcov v oblasti audiovízie. Cieľom tejto zmluvy bolo najmä poskytnúť nediskriminačné postavenie tejto skupine výkonných umelcov, keďže WIPO Zmluva o umeleckých výkonoch a zvukových záznamov (WPPT) sa vzťahuje skôr na zvukové ako vizuálne aspekty umeleckej tvorby. 

 

Znenie medzinárodnej zmluvy - anglický jazyk

Bližšie informácie - legislatívny proces a súvisiace dokumenty