Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

14.3.2014

Rada EÚ prijala revidovanú smernicu o tabakových výrobkoch, ktorá by mala byť účinná od 20. mája 2014. Cieľom smernice je, aby boli tabakové výrobky menej atraktívne, a to najmä pre mladých ľudí, a aby boli posilnené pravidlá, ako sa majú tabakové výrobky vyrábať, prezentovať a predávať. Mezi hlavné zmeny patrí:

 

  • zákaz umiestňovania na trhu cigariet a šúlacieho tabaku s charakteristickými príchuťami, ako je napr. ovocná, mentolová a vanilková príchuť 
  • kombinované zdravotné upozornenia pozostávajúce z textového varovania a korešpondujúceho farebného obrázku musia pokrývať až 65 % prednej a zadnej časti balenia tabakových výrobkov
  • zákaz zavádzajúcich označení (ako napr. "prírodný" alebo "organický") a malých balení
  • zavedenie sledovacieho a vyhľadávacieho systému pre tabakové výrobky spoločne s bezpečnostnými prvkami
  • členské štáty môžu rozhodnúť o zákaze cezhraničných dištančných predajov tabakových výrobkov
  • členské štáty môžu zaviesť aj prísnejšie opatrenia na aditíva alebo balenia (napr. plain packaging)

Rozsah smernice sa pritom rozširuje aj na elektronické cigarety, na ktoré sa bude vzťahovať viacero bezpečnostných opatrení.

Odporcovia novej úpravy kritizujú, že opatrenia neprinesú pozitívny efekt a že navyše tým dochádza k zásadnému zásahu do ochranných známok týkajúcich sa tabakových výrobkov.