Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

26.3.2014

Možno už o pár dní bude realitou novela zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Zákon bol už od svojho vytvorenia sprevádzaný kritikou zo strany podnikateľského sektora z dôvodu zvýšenej administratívnej záťaže, vágnosti pojmov, obligatórnej povahy sankcií a snahy o vytvorenie „nadstavby“ smernice 95/46/EHS o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov. Pozitívne reakcie nenašiel ani inštitút zodpovednej osoby, ktorá je podľa slov Ľuboša Sirotu (Republiková únia zamestnávateľov) „firmou platený udavač.“

 

K navrhovaným zmenám, ktoré by novela zákona mohla priniesť, patria:

  • ukladanie pokút a poriadkových pokút za porušenie zákona o ochrane osobných údajov by malo byť rozčlenené do dvoch kategórií, a to fakultatívne a obligatórne;
  • zmena sadzobníka pokút;
  • uľahčenie registrácie informačných systémov;
  • úprava inštitútu zodpovednej osoby; a iné.

Návrh bol dnes v prvom čítaní schválený 135 poslancami (zo 137 prítomných).

Bližšie informácie k hlasovaniu

Návrh zákona na stiahnutie