Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

14.2.2014

Paprika Žitava / Žitavská paprika sa stala ďalším slovenským chráneným označením pôvodu. Ide o výrobok, ktorý nadobúda typické intenzívne sfarbenie pri poslednej fáze mletia na tzv. farbiacom kameni, kde sa pôsobením tlaku zvyšuje teplota a pôsobením vlastného tuku uvoľneného zo semien vzniká typické oranžovočervené zafarbenie. Výrobcovia, ktorý budú vyrábať tento výrobok v súlade so špecifikáciou môžu pri označovaní výrobku, propagácii a marketingu používať názov Paprika Žitava / Žitavská paprika a na etiketách označujúcich výrobok musí byť uvedené "chránené označenie pôvodu" alebo skratka "CHOP" a s ním spojený symbol Európskej únie.

 

Špecifikáciu výrobku nájdete TU.

Paprika srdce - Jessamyn Attribution Non-commercial Share Alike

CC BY-NC-SA niektoré práva vyhradené / jessamyn

 

Pre zaujímavosť uvádzame aj zoznam ďalších označení pôvodu a zemepisných označení:

 • Skalický trdelník
 • Slovenská bryndza
 • Vinohradnícka oblasť Tokaj
 • Karpatská perla
 • Klenovský syrec
 • Oravský korbáčik
 • Slovenská parenica
 • Slovenský oštiepok
 • Spišská borovička
 • Tekovský salámový syr
 • Zázrivský korbáčik
 • Zázrivské vojky
 • Levický slad

Bližšie špecifikácie nájdete na stránke Úradu priemyselného vlastníctva SR.