Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

10.2.2014

Začiatkom februára Európsky parlament schválil návrh smernice o kolektívnej správe autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom a o udeľovaní multiteritoriálnych licencií k hudobným dielam pre online použitie na vnútornom trhu. Cieľom smernice je zlepšiť fungovanie poskytovania licencií na používanie hudobných diel na internete a tiež výkon a transparentnosť kolektívnej správy práv v Európe. Smernicu musí ešte schváliť Rada EÚ, ktorá má túto otázku na programe 20.-21.2.2014.

 

Text smernice je dostupný TU.