Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

28.1.2014

Rada Európy v súvislosti s dnešným Európskym dňom ochrany údajov zverejnila Príručku európskeho práva o ochrane osobných údajov (Handbook on European Data Protection Law), ktorú pripravila v spolupráci s Agentúrou základných práv Európskej únie a Európskym dvorom pre ľudské práva. Cieľom Európskeho dňa ochrany údajov je upriamenie pozornosti na predmetnú problematiku a informovanie širokej verejnosti o problémoch s ochranou údajov v digitálnom prostredí. Príkladom možno uviesť rozsah spracúvaných údajov, dôvody spracúvania a možnosti ochrany dotknutých subjektov ak ich údaje boli spracované bez právneho základu.

 

Príručku v anglickom jazyku si môžete pozrieť a stiahnuť z webovej stránky Rady Európy.

Viac informácií o dnešnom Európskom dni ochrany údajov nájdete Tu.