Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

27.1.2014

Pri príležitosti zajtrajšieho Európskeho dňa ochrany osobných údajov sa v priestoroch Európskeho informačného centra v Bratislave uskutočnila prednáška so zameraním na problematiku ochrany osobných údajov, na ktorých ako hlavní speakri vystúpili Elaine Miller (Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre spravodlivosť) a Lucia Kopná (Úrad na ochranu osobných údajov). V rámci prvého príspevku Elaine Miller predstavila európsky právny rámec v oblasti ochrany osobných údajov (aktuálnu smernicu a pripravované nariadenie v súvislosti s ochranou dát) spolu so zaujímavými štatistikami v kontexte dopadu legislatívy na podnikateľské prostredie.

Lucia Kopná vo svojom príspevku analyzovala platnú právnu úpravu Slovenskej republiky v oblasti ochrany osobných údajov (nový zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov) a hlavné zmeny, ktoré v praxi prináša.

Treba tiež spomenúť, že dňa 28. januára 2014 bude predstavená Príručka európskeho práva o ochrane osobných údajov, ktorú pripravila Rada Európy v spolupráci s Agentúrou základných práv Európskej únie a Európskym dvorom pre ľudské práva. Príručku si bude možné bezplatne stiahnuť z internetovej stránky Rady Európy a Agentúry.