Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

9.1.2014

Po dlhšom čakaní boli na Slovensku k 1.1.2014 spustené do mesačnej testovacej fázy dátové schránky, ktoré sú dostupné pre všetkých slovenských občanov na zabezpečenie rýchlejšieho kontaktu s úradmi bez potreby dlhého čakania v radoch, prípadne nemožnosti dostaviť sa do priestorov úradu v rámci oficiálnych úradných hodín. Začiatkom februára budú Úradom vlády zriadené dátové schránky všetkým živnostníkom a obchodným spoločnostiam. Neskôr bude obchodným spoločnostiam schránka automaticky aktivovaná aj pre doručovanie, úradné rozhodnutia či rozsudky, ktoré budú dostávať v elektronickej forme.

 

Prečo dátové schránky využívať? Odhliadnuc od pomerne značnej úspory času, ktorý môžete investovať do iných činností, plusom je aj finančná úspora nákladov potrebných v rámci komunikácie s úradmi (t. j. kolky). Od februára, keď bude mať dátové schránky viacej úradov, bude postupne možné vybaviť prostredníctvom nich (skoro) všetku administratívu so štátom, pričom poplatky budú v porovnaní s fyzickým podaním polovičné. Príkladom možno uviesť založenie eseročky, zrušenie živnosti, podanie odvolania, atď.

Čo potrebujete na to, aby ste sa mohli prihlásiť do Vašej dátovej schránky? V prvom rade je to nový občiansky preukaz s čipom, ktorý je možné získať od 2.12.2013. Poplatok za výmenu starého preukazu je 4,50,- eura. V prípade potreby môžete požiadať aj o urýchlené konanie za poplatok 20,- eur. Okrem občianskeho preukazu potrebujete na prihlásenie sa do Vašej dátovej schránky čítačku čipových kariet, ktorú Vám bezplatne dajú na polícií spolu s občianskym preukazom. Následne si nainštalujete program eID, ktorý je možné si stiahnuť zo stránky MV SR alebo Slovensko.sk. Na samotné využívanie služieb potrebujete ešte vedieť Váš BOK kód (bezpečnostný osobný kód). BOK kód je kombináciou šiestich (6) číslic, ktorú si zvolí držiteľ pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu alebo neskôr osobne na okresnom riaditeľstve na základe osobitnej žiadosti. Samotný postup prihlásenia spolu s grafickým znázornením môžete nájsť TU. Prehľadné informácie o elektronickej identifikačnej karte (občiansky preukaz s čipom) môžete nájsť TU.

V zmysle stanoviska MV SR: „Držitelia aktivovanej eID karty a zaručeného elektronického podpisu majú od 1. januára k dispozícii niektoré služby z agendy hlásenia trvalého a prechodného pobytu, vrátane získania potvrdení online. Na stránke https://portal.minv.sk sú v záložke ŽIVOTNÉ SITUÁCIE, kde postupne pribudnú služby z oblasti dopravných evidencií, registra obyvateľov, matrík a z ďalších agend, ktoré ministerstvo vnútra postupne elektronizuje.“ Ako vyplýva zo stanoviska, s vydávaním eID kariet sa očakáva rozšírenie používania zaručeného elektronického podpisu (ZEP). Pomocou ZEP možno elektronicky realizovať právne úkony, ktoré v klasickom „úradnom“ svete vyžadujú písomnú formu a vlastnoručný podpis. ZEP nahrádza písomnú formu vlastnoručného podpisu.