Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

7.12.2013

Európska komisia spustila verejnú konzultáciu týkajúcu sa revízie a modernizácie autorskoprávnych pravidiel. Hlavnými oblasťami, ktorých sa konzultácia týka, sú: teritorialita v rámci jednotného trhu, harmonizácia, výnimky a obmedzenia autorského práva v digitálnom prostredí, fragmentácia trhu v EÚ a zvýšenie efektívnosti a efektivity vymožiteľnosti práv. Východiskovým dokumentom je Oznámenie o obsahu na jednotnom digitálnom trhu, v rámci ktorého Komisia predstavila postup týkajúci sa modernizácie a revízie autorského práva (Jednotný trh pre práva duševného vlastníctva, IP/11/630) na jednej strane a prakticky a na priemysel orientované riešenia na strane druhej (Licencie pre Európu, IP/13/1072).

 

Konzultácia trvá do 5.2.2014. Podklady a bližšie informácie nájdete na webovej stránke Komisie - TU.